ASSALAMU'ALAIKUM

Tuesday, 6 November 2012

AKU HAIRAN !!!
Aku hairan melihat orang yang sudah tahu bahawa dia akan mati tapi masih tetap tertawa dan tidak sedar...

Aku hairan melihat orang yang sudah tahu bahawa dunia akan binasa tetapi masih tetap mencintainya...

Aku hairan melihat orang yang sudah tahu bahawa semua perkara terjadi menurut takdir, tetapi masih bersedih kerana kehilangan sesuatu...

Aku hairan melihat orang yang sudah tahu bahawa di akhirat ada perhitungan, tetapi masih sibuk mengumpulkan harta....

Aku hairan melihat orang yang sudah kenal neraka, tetapi masih melakukan dosa....

Aku hairan melihat orang yang sudah mengenal Allah dengan yakin, tetapi masih mengingat selainNya....

Aku hairan melihat orang yang sudah mengenal syaitan sebagai musuhnya, tetapi masih mahu mematuhinya....

(Ustman Ibn Affan)